Chatuchak – Địa Điểm Mua Sắm Lý Tưởng

ChatuchakMarket1

Thái Lan nổi tiếng là thiên đường mua sắm, từ những sản phẩm thủ công đơn giản nhất cho đến những sản phẩm hàng hiệu xuất xứ danh tiếng của thế giới, với vô số mức giá cả khác nhau, đáp ứng nhu cầu của mọi tầng lớp trong xã hội. Chatuchak là chợ họp cuối tuần ở Bangkok, Thái Lan - mẹ của … [Read more...]

Bài viết liên quan